BHP dla rolników


BHP dla rolników

 • BHP w rolnictwie - BHP przy obsłudze maszyn rolniczych.

  zobacz • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - Instruktarz.

  zobacz • Bezpieczne gospodarstwo rolne.

  zobacz

 • Siemiatycze TV. Bezpieczeństwo rolników.

  zobacz • BHP w rolnictwie Bezpieczna praca z ciągnikiem rolniczym.

  zobacz • BHP W OCHRONIE ROŚLIN cz 2.

  zobacz • O polskiej biedzie rolnikow.

  zobacz • Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin.

  zobacz • Ochrona przed narażeniem na pyły -BHP.

  zobacz

 • Nowy Dwór Gd. Olimpiada młodych rolników z wiedzy rolniczej oraz BHP - 02.12.2016.

  zobacz • Ochrona przed narażeniem na czynniki mechaniczne -BHP.

  zobacz • Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym..

  zobacz • Zagrożenia zdrowia i życia przy pracy rolniczej.

  zobacz • Bezpieczeństwo pracy w tartakach.

  zobacz • Bezpieczna obsługa zwierząt.

  zobacz • BHP W OCHRONIE ROŚLIN cz 1.

  zobacz • Ochrona przed narażeniem na wibracje -BHP.

  zobacz • Wypadek przy pracy - Tokarka i bluza z długim rękawem - BHP w praktyce.

  zobacz • Ochrona przed substancjami chemicznymi - BHP.

  zobacz • Szanuj życie! Bezpieczena praca w gospodarstwie rolnym - spot kampanii PIP.

  zobacz • Nietypowy wypadek rolnika podczas pracy... Farmer & ... ;-) Bauer....

  zobacz • polskie rolnictwo 1899 -2013 czyli jak wszytko wyglondało dawniej i teraz.

  zobacz • CEMEX Polska - BHP kierowcy.

  zobacz • Praca w rolnictwie - NAJLEPSZE SCENY.

  zobacz

 • Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych.

  zobacz • POLSKIE ROLNICTWO 1970-1990 POLSKIE MASZYNY.

  zobacz • Traktorem w Indiach. Ciężka praca.

  zobacz • DRASTYCZNE WYPADKI ROLNIKÓW [ +18] Oby nikomu to się nie przytrafiło :/.

  zobacz • BHP W Praktyce cz 2 recenzja.

  zobacz

 • Sawicki obraża rolników (19.10.2014).

  zobacz • Janusze na traktorach ㋡ |FUNNY| 2016 HD ☆.

  zobacz

BHP rolnictwo


BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

BHP to powszechnie używana nazwa służąca do określenia zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jest to też osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. BHP porusza tematy z zakresu ergonomii, medycyny pracy jak i ekonomiki pracy i prawa pracy. Kontrolą przestrzegania przepisów BHP zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Wszelkie podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy, oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Przestrzeganie zasad BHP w rolnictwie indywidualnym jest bardzo ważne, gdyż rolnictwo charakteryzuje się wysoką wypadkowością. Rolnicy w swojej pracy korzystają z wielu maszyn, jak i ich środowisko pracy jest też niebezpieczne. Wypadki często mają miejsce na podwórzu, w czasie pracy maszyn rolniczych, w czasie pracy przy zwierzętach hodowlanych, w pracy z pilarkami tarczowymi, przyczepami, drabinami jak i w czasie pracy ze środkami ochrony roślin.

Zagrożenia jakie towarzyszą rolnikom:
- czynniki mechaniczne ( zdarzenia które mogą doprowadzić do urazów, a nawet śmierci poszkodowanych) powstałe w czasie pracy z maszynami, jak i w czasie ich awarii lub niewłaściwego działania.
- zagrożenie upadkiem z wysokości.
- zagrożenia biologiczne, czyli szkodliwe mikro- i makroorganizmy jak i substancje przez nie wytwarzane. Mogą być to np. wirusy, bakterie, grzyby, alergeny i toksyny.
- zagrożenia prądem elektrycznym, przez niewłaściwe użytkowanie maszyn i urządzeń na prąd jak i złą infrastrukturę w budynkach gospodarczych.
- zagrożenia chemiczne i pyłowe szczególnie często mają miejsce w czasie pracy z środkami ochrony roślin, paliwami oraz nawozami sztucznymi.
- złe warunki termiczne i złe czynniki atmosferyczne szczególnie zróżnicowanie temperatury i wilgotności.
- zagrożenie hałasem który powstaje w czasie pracy maszyn.
- zagrożenia przy spawaniu.