BHP dla rolników


BHP dla rolników

 • BHP w rolnictwie Bezpieczna praca z ciągnikiem rolniczym.

  zobacz • Bezpieczne gospodarstwo rolne.

  zobacz • BHP w rolnictwie - BHP przy obsłudze maszyn rolniczych.

  zobacz • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - Instruktarz.

  zobacz

 • BHP W OCHRONIE ROŚLIN cz 2.

  zobacz

 • Rolnik na szkoleniu Stosowanie środków ochrony roślin - MODR Karniowice.

  zobacz • Nowy Dwór Gd. Olimpiada młodych rolników z wiedzy rolniczej oraz BHP - 02.12.2016.

  zobacz • Innowacje w rolnictwie - rolnictwo precyzyjne.

  zobacz • Zagrożenia zdrowia i życia przy pracy rolniczej.

  zobacz • Janusze budownictwa - Część 3.

  zobacz • MOCNE!(18+) Janusze BHP #5 - NOWE (SAFETY FAIL, WORK ACCIDENT, JOB FAILS) wypadki w pracy 2017.

  zobacz • Siemiatycze TV. Bezpieczeństwo rolników.

  zobacz

 • Janusze na traktorach ㋡ |FUNNY| 2016 HD ☆.

  zobacz • Ochrona przed narażeniem na wibracje -BHP.

  zobacz • Wirtuozi Budownictwa 2. Mistrzowie BHP na budowie. Janusze budownictwa.

  zobacz • Praca w rolnictwie - NAJLEPSZE SCENY.

  zobacz • RUSZTOWANIE NA ALEJACH JEROZOLIMSKICH 30 JESZCZE STOI 06-08-2011 DESZCZ ZMYWA SLADY.

  zobacz • Szkolenie BHP Sołtysów 2015.

  zobacz • Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym..

  zobacz

 • Traktorem w Indiach. Ciężka praca.

  zobacz • Janusze budownictwa - Część 2.

  zobacz • Podstawy BHP w orce jesiennej, John Deere 6300 + Vogel&Noot 160cm 4x40cm.

  zobacz • Technik elektryk - Egzamin zawodowy 2015.

  zobacz • Grupa Smoleń: "Pszenica konsumpcyjna pomorskie" "silosy zbożowe pomorskie".

  zobacz • Środki ochrony osobistej.

  zobacz • DRASTYCZNE WYPADKI ROLNIKÓW [ +18] Oby nikomu to się nie przytrafiło :/.

  zobacz

 • Ochrona przed substancjami chemicznymi - BHP.

  zobacz

BHP rolnictwo


BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

BHP to powszechnie używana nazwa służąca do określenia zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jest to też osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. BHP porusza tematy z zakresu ergonomii, medycyny pracy jak i ekonomiki pracy i prawa pracy. Kontrolą przestrzegania przepisów BHP zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Wszelkie podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy, oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Przestrzeganie zasad BHP w rolnictwie indywidualnym jest bardzo ważne, gdyż rolnictwo charakteryzuje się wysoką wypadkowością. Rolnicy w swojej pracy korzystają z wielu maszyn, jak i ich środowisko pracy jest też niebezpieczne. Wypadki często mają miejsce na podwórzu, w czasie pracy maszyn rolniczych, w czasie pracy przy zwierzętach hodowlanych, w pracy z pilarkami tarczowymi, przyczepami, drabinami jak i w czasie pracy ze środkami ochrony roślin.

Zagrożenia jakie towarzyszą rolnikom:
- czynniki mechaniczne ( zdarzenia które mogą doprowadzić do urazów, a nawet śmierci poszkodowanych) powstałe w czasie pracy z maszynami, jak i w czasie ich awarii lub niewłaściwego działania.
- zagrożenie upadkiem z wysokości.
- zagrożenia biologiczne, czyli szkodliwe mikro- i makroorganizmy jak i substancje przez nie wytwarzane. Mogą być to np. wirusy, bakterie, grzyby, alergeny i toksyny.
- zagrożenia prądem elektrycznym, przez niewłaściwe użytkowanie maszyn i urządzeń na prąd jak i złą infrastrukturę w budynkach gospodarczych.
- zagrożenia chemiczne i pyłowe szczególnie często mają miejsce w czasie pracy z środkami ochrony roślin, paliwami oraz nawozami sztucznymi.
- złe warunki termiczne i złe czynniki atmosferyczne szczególnie zróżnicowanie temperatury i wilgotności.
- zagrożenie hałasem który powstaje w czasie pracy maszyn.
- zagrożenia przy spawaniu.